Nie

produkowany już!

+48602862114 english version

    W związku z coraz wyższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ważną rolę w tym procesie stanowi "odzysk" ciepła z zużytego powietrza podczas wentylacji. Do tego celu służą specjalne komory zwane centralami wentylacyjnymi lub rekuperatorami. Zasada działania opiera się na wykorzystaniu ciepła nagrzanego powietrza (zużytego) do ogrzania pobieranego powietrza z zewnątrz. Ponieważ zapotrzebowanie powietrza do poprawnej wentylacji jest zróżnicowane w ciągu dnia, dlatego nieodzowne staje się sterowanie mocą rekuperatora.
Na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w produkcji sterowników do central wymiennikowych powstała wersja, oparta o nowoczesny wyświetlacz graficzny, umożliwiający jednoczesnę prezentację wszystkich parametrów sterowania.
Nowoczesna dwuprocesorowa konstrukcja umożliwia pracę praktycznie z każdym typem central wymiennikowych produkcji krajowej jak i zagranicznej. Uniwersalna konstrukcja obwodów wejściowych i wyjściowych pozwala na podłączenie różnych typów wentylatorów oraz sterowanie dowolnymi siłownikami przepustnic GWC lub BYPASS.
Użytkownik ma możliwość zaprogramowania odpowiedniej prędkości obrotowej na każdą godzinę dla 7 dni w tygodniu, ustawienia odpowiednich parametrów działania procedur obsługi GWC, BYPASS, zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, itp. Konstrukcja dwumodułowa pozwala na umieszczenie obwodów wykonawczych blisko centrali wentylacyjnej, a panel sterowniczy można zamontować w dowolnym miejscu w odległości maksymalnie do 10m od rekuperatora. Komunikacja pomiędzy modułami, jest realizowana typowym przewodem komputerowym UTP, zakończonym z jednej strony wtyczką gniazda modułowego typu ARK-4.
Sterownik umożliwia podłączenie elektrycznej nagrzewnicy pierwotnej. Na specjalne zamówienie sterownik może być wyposażony w wyjście mogące sterować nagrzewnicą wtórną elektryczną jak i wodną, zapewniając odpowiednią temperaturę nawiewanego powietrza. Do sterowania centralą można zastosować nowszą wersję sterownika typu MSR-20 lub MSR-23
DOKUMENTACJA