+48602862114 english version


    W hodowli przemysłowej bardzo ważną rolę odgrywają warunki klimatyczne, które należy zapewnić w pomieszczeniu w celu zoptymalizowania wielkości produkcji. Pomimo, że zwierzęta hodowlane są stałocieplne to temperatura otoczenia odgrywa ogromną rolę w procesie przemiany materii.
Optymalne warunki hodowli to takie, kiedy minimalna ilość energii zawartej w paszy musi być zamieniona na utrzymanie stałej temperatury organizmu, a jak największa jej ilość będzie uczestniczyć w produkcji mięsa lub jaj. Zwierzęta hodowlane wymagają na każdym etapie rozwoju zróżnicowanych warunków. Do utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności wymagane jest zastosowanie automatyki sterującej wymianą powietrza - wentylacją.
    Opracowany sterownik pozwala na sterowanie wentylatorami wyciągowymi za pośrednictwem falownika. Sterowanie jest w standardzie 0-10V. Dodatkowo sterownik posiada wyjścia przekaźnikowe pozwalające podłączyć sygnał alarmowy oraz wyjście przekaźnikowe, z którego korzysta falownik typu START/STOP.
Na wyposażeniu jest sonda pomiarowa z kablem długości 5m. Sonda służy do pomiaru temperatury i wilgotności.
Oprogramowanie pozwala na ustawienie zakresu temperatur, w których wentylacja działa:
  • "pulsacyjnie" - przewietrzanie z określoną przerwą i wydatkiem
  • "optymalnie" - praca ze stałym wydatkiem
  • "chłodzenie" - obroty wentylatorów są zwiększane w celu schłodzenia pomieszczeń
  • "alarm" - po przekroczeniu ustalonych temperatur (min i max) następuje sygnalizacja alarmowa

DOKUMENTACJA

Polecane produkty:

- sterownik centrali wentylacyjnej >  MSR-14
- sterownik centrali wentylacyjnej >  MSR-20